QuiroCaixes

Seguiment dels ratpenats urbans i forestals que utilitzen els refugis artificials de la nostra xarxa de caixes pel territori.

El projecte de caixes refugi neix de la necessitat de proporcionar refugi a aquelles espècies forestals o fissurícoles que requereixen forats o fissures per refugiar-se, aparellar-se i criar. Degut a la manca de boscos madurs, arbres vells i a la presència, cada cop més, d’hàbitats alterats, la disponibilitat de refugis naturals ha disminuït dràsticament. Les caixes refugi són una mesura compensatòria temporal, i per tant no s’ha de plantejar com una mesura definitiva ni substitutòria dels refugis naturals.

Tot i així és important conèixer el nombre d’individus que les ocupen i les possibles espècies ocupants. El seguiment està focalitzat principalment a les espècies urbanes com la pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus), la pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus), el ratpenat de vores clares (Pipistrellus kuhlii) i el ratpenat dels nathusius (Pipistrellus nathusii) i espècies forestals com el nòctul petit (Nyctalus leisleri), el nòctul gegant (Nyctalus lasiopterus), els ratpenats orelluts daurat i gris (Plecotus auritus i Plecotus austriacus), el ratpenat rater (Myotis myotis), el ratpenat de doble serrell (Myotis escalerai), el ratpenat de bechsteinii (Myotis bechsteinii) i el ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus).