Traducción no disponible

QuiroCaixes

Seguiment dels ratpenats urbans i forestals que utilitzen els refugis artificials de la nostra xarxa de caixes pel territori.

El projecte de caixes refugi neix de la necessitat de proporcionar refugi a aquelles espècies forestals o fissurícoles que requereixen forats o fissures per refugiar-se, aparellar-se i criar. Degut a la manca de boscos madurs, arbres vells i a la presència, cada cop més, d’hàbitats alterats, la disponibilitat de refugis naturals ha disminuït dràsticament. Les caixes refugi són una mesura compensatòria temporal, i per tant no s’ha de plantejar com una mesura definitiva ni substitutòria dels refugis naturals.

Llegiu-ne més ...