QuiroCaixes

El projecte de caixes refugi neix de la necessitat de proporcionar refugi a aquelles espècies forestals o fissurícoles que requereixen forats o fissures per refugiar-se, aparellar-se i criar. Degut a la manca de boscos madurs, arbres vells i a la presència, cada cop més, d’hàbitats alterats, la disponibilitat de refugis naturals ha disminuït dràsticament. Les caixes refugi són una mesura compensatòria temporal, i per tant no s’ha de plantejar com una mesura definitiva ni substitutòria dels refugis naturals.

Tot i així és important conèixer el nombre d’individus que les ocupen i les possibles espècies ocupants. EL seguiment està focalitzat principalment a les espècies urbanes com la pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus), la pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus), el ratpenat de vores clares (Pipistrellus kuhlii) i el ratpenat dels nathusius (Pipistrellus nathusii) i espècies forestals com el nòctul petit (Nyctalus leisleri), el nòctul gegant (Nyctalus lasiopterus), els ratpenats orelluts daurat i gris (Plecotus auritus i Plecotus austriacus), el ratpenat rater (Myotis myotis), el ratpenat de doble serrell (Myotis escalerai), el ratpenat de bechsteinii (Myotis bechsteinii) i el ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus).Metodologia

A qui s’adreça?

El seguiment de caixes va adreçat a qualsevol públic, des de més especialitzat a més familiar. Depenen del grau de coneixements en ratpenats el seguiment es pot dur a terme de dues formes. Tot i així, si teniu algun dubte podeu contactar amb nosaltres a info@batmonitoring.org.

On puc fer el seguiment?

Aquest seguiment es pot realitzar en qualsevol hàbitat i localització; simplement cal instal·lar una caixa refugi (o seguir-ne una altra de la nostra xarxa de caixes que estigui disponible) i fer-ne el seguiment. Abans de començar s’ha de verificar que la caixa que vols revisar no està sent revisada per un altre usuari, i per tant hauràs de donar-te d’alta i comprovar la disponibilitat de cada caixa refugi.

En què consisteix?

En fotografiar i comptar!

Quan s’ha de fer?

És molt fàcil! Aquest seguiment es realitza anualment al llarg de tot l’any. Durant el període de seguiment es recompten els ratpenats refugiats dins la caixa un cop per cada estació de l’any (hivern, primavera, estiu i tardor).

Com es duu a terme?

Per l’experiència no hi pateixis, es pot duu a terme de diverses formes:

  1. Personal sense experiència: El recompte es fa pel capvespre! La revisió es durà a terme fent el recompte de ratpenats que abandonin la caixa durant l’emergència. S’aconsella posar-se prop de la caixa refugi, sempre a una distància prudencial per no generar molèsties als ratpenats i assegurant-vos de tenir controlada la sortida. Depenent de l’espècie, la sortida pot variar des de minuts abans de la posta de sol (com la pipistrel·la comuna) fins a una hora després (com amb els nòctuls petits).
  2. Personal amb experiència: El recompte es fa de dia. La revisió de les caixes refugi es duu a terme mitjançant l’obertura de la caixa (les que ho permetin), realitzant una fotografia de l’interior per poder comptar el nombre d’individus, i si és possible, identificar l’espècie.

    És molt important recordar que en cap cas es poden manipular els animals!

El recompte es pot dur a terme utilitzant una llanterna que permeti il·luminar l’interior i realitzant una fotografia de l’interior.

Quin material necessito?

Càmera fotogràfica en el cas de realitzar el comptatge amb fotografia.

Enviar i consultar els resultats

Des de l’aplicatiu web podràs accedir a les eines per donar d’alta les teves caixes, podràs enviar-nos les teves observacions, i també veure els resultats de les altres caixes de la xarxa de seguiment. Els resultats s’han d’enviar abans de finals del mes d’agost. Les dades es poden enviar directament a través de la web o pot anotar-les en una llibreta de camp.

Si t’animes a participar o vols afegir-te a alguna jornada de capacitació per conèixer millor el seguiment, no dubtis a contactar-nos! info@batmonitoring.org

Recursos on-line

Jornades de capacitació

Periòdicament organitzem jornades de capacitació, per donar a conèixer el seguiment, engrescar els voluntaris, i facilitar-los els coneixements necessaris per a dur a terme aquest senzill protocol, per al que no fa falta cap experiència ni coneixement previ dels ratpenats. Una alternativa a assistir a les jornades de capacitació és acompanyar altres observadors a realitzar algun dels transsectes, podent-se adquirir amb una jornada l'experiència necessària per a dur a terme el protocol de forma autònoma.

Recursos per l'aprenentatge on-line